50. How Was Your Experience There(Previous Job)? : คุณมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง(จากที่ทำงานเก่า)

บล็อกที่แนะแนวการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่โดดเด่นได้เดินทางมาถึงคำสัมภาษณ์ประโยคที่ 50 กันแล้วครับ

ประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ผู้สัมภาษณ์งานจะถามเราว่า จากประสบการณ์ที่เดิมที่เราทำงานผ่านมานั้น เราได้อะไรจากมันบ้างหรือทำนองว่าเรารู้สึกอย่างไรกับงานเก่าของเรานั่นเองครับ


เรามาดูประโยคคำถามกันเลยครับ


How was your experience there(previous job)?
เฮา วอส ยัวร์ อิคซฺเพีย'เรียนซฺ แธร์ พรี'เวียส จอบ
คุณมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง(ที่ทำงานเก่า)


การตอบคำถาม เราจะต้องนึกไว้ในใจของเราเสมอว่า เราจะต้องตอบในสิ่งที่เราได้รับหรือมี(ประสบการณ์)อยู่จริง

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือ เราจะต้องพูดถึงประเด็นในด้านบวกเท่านั้นครับ เพราะพูดถึงบริษัทเก่าหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีให้ผู้สัมภาษณ์รับทราบนั้นรังแต่จะทำให้คะแนนเราตกอย่างไม่มีสิทธิ์แก้ตัวกันเลยนะครับ

ฉะนั้นเก่งอย่างไรก็แล้วแต่ อย่าได้มาตกม้าตายตอนจบก็แล้วกัน

ตัวอย่างประโยคการตอบคำถามที่ดีๆและน่านำไปประยุกต์ใช้กันครับ


It was good.
อิท วอส กู๊ด
มันดีมากทีเดียว


I learned a lot there.
ไอ เลิร์น อะ ลอต แธร์
ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง


Specially, I have some skills how to manage my work field.
สเปเชียลลี ไอ แฮฟว์ ซัม สคิลส เฮา ทู แมน'นิจฺ มาย เวิร์ค ฟีลดฺ
โดยเฉพาะฉันได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมในการจัดการงาน


แล้วพบกันใหม่วันหน้าครับ
สวัสดีครับMichael Leng is Thai, has a BA in Hotel management from Ramkhamhaeng University. He had worked for some hotels. Currently he works in logistics field, Bangkok, Thailand. Because of loving in English,  he has written some his own blogs in English-he really wants any feedback about his English he has posted.*อยากเรียพูดภาษาอังกฤษ คลิก: ภาษาอังกฤษจานด่วน!
*อยากเก่งภาษาอังฤษ คลิก: ตีแตกภาษาอังกฤษ
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a lot อะ ลอต บานแบะ เป็นอย่างมาก เยอะมาก เป็นอย่างมาก
experience อิคซฺเพีย'เรียนซฺ n. ประสบการณ์, ความชัดเจน, vt. ประสบ, พบ, รู้สึก.
field ฟีลดฺ "{fielded, fielding, fields} n. ทุ่ง, ทุ่งนา, ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่, สนาม, อาณาจักร, ขอบเขต, พื้น, ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล, คริคเก๊ต) Synonym: area หมายถึงที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูลโดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า ""ระเบียน"" (record)"
good กู๊ด adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา Synonym: . goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
learned เลิร์น {learnt/learn, learning, learns} v. เรียน, เรียนรู้, ศึกษา,หาความรู้, รู้มาว่า, ได้ข่าวมาว่า, สั่งสอน. Synonym: . learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
manage แมน'นิจฺ "v. จัดการ, จัด, ควบคุม, ดูแล, บริหาร, ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น, ประสบความสำเร็จ, มีอิทธิพลต่อ, พลิกแพลง, ปฏิบัติ, ถือ(อาวุธ, เครื่องมือ)
, Synonym: direct"
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
previous พรี'เวียส adj. ก่อน, เมื่อก่อน, อันก่อน, แต่ก่อน. -Phr. (previous to ก่อน) Synonym: prior, earlier,
skills สคิลส n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์, มีผล Synonym: . skillless adj.
some ซัม เล็กน้อย บางส่วน ไม่เจาะจง คร่าวๆ เล็กน้อย
specially สเปเชียลลี adv. โดยเฉพาะ syn:{เป็นพิเศษ}{โดยเฉพาะอย่างยิ่ง} sample:[นักเรียนมาขอคำแนะนำเรื่องการเลือกวิชาเรียนโดยเฉพาะ]
there แธร์ ที่นั้น ในข้อนั้น ภาวะนั้น
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
work เวิร์ค n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน,
your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more articles

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บริจาคเพื่อเป็นทุนทำบล็อกดีๆต่อไป

ชื่อบัญชี : วรวิทย์ ลาภานิกรณ์
เลขที่บัญชี : 470-0-19884-2
ธนาคาร : กรุงไทย

Account name: Worawit Lapanikorn
Account no.: 470-0-19884-2
Krung Thai Bank