52. How Would You Apply Your Key Strengths To This Position? : คุณจะนำจุดแข็งของคุณมาประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานนี้


ไปต่อ...เราเดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วครับ เพราะว่าถึงบทคำถามสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ)บทที่ 52 กันแล้ว อย่าหันหลังกลับนะครับ...


ผมมั่นใจว่าผู้ที่เตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม ถ้าอ่านกันครบทุกบทแล้วล่ะก็ ผมเชื่อว่าสามารถที่จะผ่านด่าน(คำถาม)หินๆทั้งหลายไปได้อย่างแน่นอนครับ

บทที่ 52 นี้ เป็นอีกประโยคหนึ่งที่จะต้องใช้คำตอบที่เป็นความสามารถเฉพาะของบุคคลนั้นๆครับ

คำสัมภาษณ์จะเป็นแนวถามถึงว่าผู้สมัครงานมีจุดแข็งอะไรและสามรถนำมาใช้กับตำแหน่งงานที่สมัครนั้นได้อย่างไรบ้างครับ

เรามาดูรูปประโยคกันเลยครับผม
How would you apply your key strengths to this position? 
เฮา วูด ยู แอพพลาย ยัวร์ คี สเทรง'ส ทู ธิส โพสิชั่น 
คุณจะนำจุดแข็งของคุณมาประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานนี้ 
สำหรับคำตอบนั้น ขอให้นึกถึงจุดแข็งเด่นๆ(key strengths)ของตัวเราเองครับ แล้วจึงนำมาแต่งเป็นประโยคตามแนวที่ผมนำมาแสดงเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ
My strengths are good command in English and communication skills.
มาย สเทรง'ส อาร์ กู๊ด คะมานดฺ' อิน อิงลิช แอนด์ คะมิวนิเค'เชิน สคิลส
จากจุดแข็งของฉันคือการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้คน
I will my English ability to communicate with international customers 
ไอ วิล มาย อิงลิช อะบิล' ลิที ทู คะมิว'นิเคท วิท อินเตอร์เนชั่นแนล คัสตัมเมอร์
ฉันจะใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
and also use my communication skills to increase number of customers.
แอนด์ ออลโซ ยูส มาย คะมิวนิเค'เชิน สคิลส ทู อินคริส' นัม'เบอะ ออฟ คัสตัมเมอร์
และใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนของลูกค้าให้มากขึ้นครับ/ค่ะ

ลองทบทวนและฝึกอ่าน เขียน พูด ซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะครับ จะได้เกิดความเคยชินซึ่งจะช่วยส่งผลให้เรามั่นใจเวลาเมื่อเราต้องเข้าไปนั่งต่อหน้าคณะกรรมการสัมภาษณ์งานครับ

ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more articles
*อยากเรียพูดภาษาอังกฤษ คลิก: ภาษาอังกฤษจานด่วน!
*อยากเก่งภาษาอังฤษ คลิก: ตีแตกภาษาอังกฤษ
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: เว็บ(คนชอบเพลง)| Song Lyrics En--Th

Vocabulary
Pronunciation
Translation
ability อะบิล' ลิที n. ความสามารถ -able adj. Synonym: talent, competence, aptitude)
also ออลโซ adv. ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ Synonym: and, besides
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
apply แอพพลาย vt., vi. ใช้, ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, แผ่บน, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน, บอกกล่าว,
are อาร์ เป็น อยู่ คือ
command คะมานดฺ' {commanded, commanding, commands} v. บัญชา, สั่ง, สั่งการ, ควบคุม, มีอำนาจเหนือ, ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง, คำสั่ง, อำนาจสั่ง, ตำแหน่งบัญชาการ, คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน Synonym: order
communicate คะมิว'นิเคท {communicated, communicating, communicates} vt. ให้ความรู้, ส่ง,ถ่ายทอด, ติดต่อ, บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ Synonym: . communicator n. ###S. convey
communication คะมิวนิเค'เชิน n. การติดต่อ, การสื่อสาร, การคมนาคม
customers คัสตัมเมอร์ ผู้ซื้อ ผู้มาว่าจ้าง ผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ ลูกค้า
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
English อิงลิช adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
good กู๊ด adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา Synonym: . goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
increase อินคริส' vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n.(อิน'ครีส)การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย. Synonym: . increasable adj. increasingly adv. increaser n. ###S. addition
international อินเตอร์เนชั่นแนล ADJ. ระหว่างประเทศ relate:{สากล}{นานาชาติ}{เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ}{เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ} syn:(global)(worldwide) N. องค์กรระหว่างประเทศ
key คี n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา,อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
number นัม'เบอะ n. ตัวเลข, จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน, เป็นทั้งหมด
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
position โพสิชั่น n. ตำแหน่ง ฐานะ ที่ ท่า สภาพ ฐาน วางตัว การสันนิษฐาน vt. จัดวาง, หาตำแหน่ง. Synonym: location
skills สคิลส n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์, มีผล Synonym: . skillless adj.
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
strengths สเทรง'ส n. กำลัง, พลัง, แรง, ความแข็งแรง, อำนาจจิต,ความกล้าหาญ, ความหนักแน่น, กำลังทหาร, กำลังกองทัพ, จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน, แหล่งพลัง, อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

0 comments

แสดงความคิดเห็น