47. How Do You Manage Conflict Between Employees? : คุณจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานลูกจ้างด้วยกันอย่างไร

การบริหารความขัดแย้ง(Conflict)กันในหมู่พนักงานเป็นสิ่งที่ท้าทายหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จมีกำรี่กำไรต่อกิจการเพียงเท่านั้น


เพราะว่าผู้คนจำนวนมากว่าหนึ่งขึ้นไปเมื่ออยู่รวมกันเยอะๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ย่อมจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับ

แม่กับลูกยังทะเลาะกันเลย แล้วนับประสาอะไรกับคนไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน

"ข้อยว่าวแม่นบ่?"


ฉะนั้นคำถามที่ค่อนข้างยากมากอีกคำถามหนึ่งที่ท่านอาจจะต้องพบเจอเมื่อไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งงานที่สูงๆ เช่นระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ต้องถามตัวท่านเองก่อนครับว่า แล้วท่านเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านี้ไว้แล้วหรือยัง คำตอบแบบไหนที่จะชอนไช ชนะใจกรรมการ!

วันนี้เป็นคำถามลำดับที่ 47 จะถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของพนักงานต่อพนักงานด้วยกันดังนี้ครับ


"How do you manage conflict between employees?" 
เฮา ดู ยู แมน'นิจฺ คอน'ฟลิคทฺ บิทวีน เอมพลอยยีส์ 
คุณจัดการการขัดแย้งระหว่างพนักงานลูกจ้างด้วยกันอย่างไร 


และประโยคด้านล่างเหล่านี้เป็นแนวคำตอบที่น่าจำและนำไปใช้ในการตอบคำถามสัมภาษณ์ครับ (สามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้เช่นกัน)


"I called for a meeting of all the disputants,
ไอ คอลลด์ ฟอร์ เอ มีทติ่ง ออฟ ออลล์ เดอะ ดิสพิว'เทินทฺ'ส 
ฉันจะเรียกประชุมกับผู้ขัดแย้งทั้งหมด

let them speak freely to seek out the cause among disputants
เล็ท เธ็ม สปีค ฟรี'ลี่ ทู ซีค เอ้าทฺ เดอะ คอซ อะมัง' ดิสพิว'เทินทฺ'ส 
และให้พูดกันอย่างอิสระเพื่อค้นหาสาเหตุของเหล่าผู้ขัดแย้ง

and allow them to resolve the problem themselves."
แอนด์ อัลลาว เธ็ม ทู รีซอลว' เดอะ พรอบ'เลิม เธม'เซลซฺ' 
และปล่อยให้เขาเหล่านั้นหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ปัญหาความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน มันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถได้แบบปุ๊บปั๊บหรอกน่ะครับ

แต่ ณ นาทีนี้ ท่านต้องแก้ปัญหาของตัวท่านเองต่อกรรมการสัมภาษณ์ให้ผ่านไปให้ได้ก่อนครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ แล้วพบกันใหม่ครับ


สวัสดีครับ

<>

Michael Leng is Thai, has a BA in Hotel management from Ramkhamhaeng University. He had worked for some hotels. Currently he works in logistics field, Bangkok, Thailand. Because of loving in English,  he has written some his own blogs in English-he really wants any feedback about his English he has posted.*อยากเรียพูดภาษาอังกฤษ คลิก: ภาษาอังกฤษจานด่วน!
*อยากเก่งภาษาอังฤษ คลิก: ตีแตกภาษาอังกฤษ
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
all ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
allow อัลลาว vt., vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย, เพื่อให้
among อะมัง' prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก, ระหว่าง (surrounded by)
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
between บิทวีน ระหว่าง ในระหว่าง คั่นกลาง ขวางกลาง
call คอลล์ ความต้องการ โทรศัพ์ไปหา เรียก เรียกว่า สัญญาณ
cause คอซ {caused, causing, causes)n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt.ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้ Synonym: motive
conflict คอน'ฟลิคทฺ n. การต่อสู้, การเป็นปรปักษ์, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, สงคราม, การสู้รบ vi. ปะทะ, ต่อสู้, ทะเลาะ
disputants ดิสพิว'เทินทฺ'ส n.ผู้โต้เถียง, ผู้โต้แย้ง, ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง, ซึ่งโต้แย้ง
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
employees เอมพลอยยีส์ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้าง
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
freely ฟรี'ลี่ "ADV. อย่างอิสระ
relate:{อย่างเสรี}"
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
let เล็ท ให้ ปล่อย ขอให้ อนุญาต การเล่นที่ลูกถูกเน็ด อุปสรรค์
manage แมน'นิจฺ "v. จัดการ, จัด, ควบคุม, ดูแล, บริหาร, ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น, ประสบความสำเร็จ, มีอิทธิพลต่อ, พลิกแพลง, ปฏิบัติ, ถือ(อาวุธ, เครื่องมือ)
, Synonym: direct"
meeting มีทติ่ง n. การชุมนุม, การพบกัน, กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน, สถานที่ชุมนุม
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
out เอ้าท์ ออก
problem พรอบ'เลิม n. ปัญหา, ข้อปัญหา, โจทย์เรขาคณิต, โจทย์คณิตศาสตร์, หมากกล, เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก, เป็นปัญหา Synonym: question, riddle
resolve รีซอลว' vt., vi., n. (การ) ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกออก, แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ, การตัดสินใจ, ความแน่วแน่, Synonym: determine
seek ซีค (sought, sought, seeking, seeks} vt. ค้นหา, หา, ค้นคว้า, แสวงหา,สอดส่องหา, สืบหา, พยายามได้มา, ถามหา, สอบหา, สำรวจ. vi. สอบถาม, สอบหา Synonym: . seeker n. ###S. search for, request, inquire
speak สปีค vi., vt. พูด, คุย, กล่าว, แสดงความเห็น, สนทนา, เจรจา, ปราศรัย, ตรัส, บรรยาย, แถลง, แสดงถึง, เกิดเสียง
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
them เธ็ม พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
themselves เธม'เซลซฺ' pron., pl. พวกเขา, พวกเขาเหล่านั้น
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2558 08:37

    เรื่องการแก้ปัญข้อแย้งนี่เป็นเรื่องมหากาพย์จริงๆ มีทุกที่ครับ

    ขอบคุณมากนะครับสำหรับประโยคดีๆในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

    ตอบลบ

บริจาคเพื่อเป็นทุนทำบล็อกดีๆต่อไป

ชื่อบัญชี : วรวิทย์ ลาภานิกรณ์
เลขที่บัญชี : 470-0-19884-2
ธนาคาร : กรุงไทย

Account name: Worawit Lapanikorn
Account no.: 470-0-19884-2
Krung Thai Bank