32. Where Do You See Yourself In Five Years Time? : คุณอยากเห็นตัวคุณเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า

แดกแห้ว! คำถามแนวต้องการค้นหาวิสัยทัศน์ในตัวของผู้สมัครงานว่ามีมากน้อยเพียงใด ประโยคนี้


อยากเป็นอะไรอีก 5 ปีข้างหน้า : Where do you yourself in 5 years time?


"Where do you see yourself in five years time? = คุณอยากเห็นตัวคุณเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า"


ก็จัดว่าเป็นประโยคหนึ่งที่ผู้สัมภาษณ์งานโดยทั่วๆไปจะใช้ในการถามตัวผู้สมัครงาน

ท่านใดตอบไม่ประสีประสา ก็พากันกินแห้วกระป๋องไปตามๆกัน!

เพราะเวลาในอนาคตเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัว เฉพาะคนที่มีการวางแผนอนาคตไว้เท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างไม่ติดขัดใดๆ

ถ้าในอีก 5 ปีข้างหน้านั้น เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเผื่อไว้เลย ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่ได้ focus ว่าอยากเป็นอะไร ต้องการเห็นตัวเองอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไร ตำแหน่งไหนหรือว่าจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้าง

ยังไม่สายครับ ก่อนไปสัมภาษณ์งาน เพื่อนๆต้องศึกษาลู่ทางในการตอบคำถามต่างๆซะให้เชี่ยวชาญช่ำชองก่อนครับ

ลองดูตัวอย่างด้านล่างนี้ได้เลยครับ
Where do you see yourself in five years time?
แวร์ ดู ยู ซี ยัวร์เซล์ฟ อิน ไฟฟฺ เยียร์ส ไทม์
คุณอยากเห็นตัวคุณเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า
(คุณวางแผนในอนาคตอีก 5 ปีไว้อย่างไร)
ตอบคำถามให้โดนใจหรือว่าตอบแบบว่าให้สอบผ่าน ลองดูประโยคตัวอย่างทั้ง 2 ด้านล่างนี้ดูครับ

ตัวอย่างที่ 1
I would like to have my own house and car.
ไอ วูด ไลคฺ ทู แฮฟว์ มาย โอน เฮ้าส์ แอนด์ คาร์
ฉันอยากมีรถมีบ้านเป็นของตัวเอง
ตัวอย่างที่ 2
I want to expert in my job field.
ไอ ว้อนท ทู เอค'ซฺเพิร์ทฺ อิน มาย จอบ ฟีลดฺ

ฉันต้องการเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญงานที่รับผิดชอบ
สามารถตอบได้ทั้ง 2 ประโยคเลยก็ได้ครับ

ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม ประโยคคำตอบที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่า คุณพยายามที่จะมีทรัพย์สินที่เป็นของตัวเอง ซึ่งค่อนข้างมีราคา มันเป็นการสื่อให้เห็นว่าคุณจะต้องเป็นคนวางแผนเพื่อความมั่นคง ใช้ชีวิตไม่ประมาท ไม่สุรุ่ยสุร่าย - คุณเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ

สำหรับประโยคที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนตั้งใจทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่คุณเองทำอยู่หรือว่ามีความถนัด คุณมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในงานของคุณ คุณเป็นคนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อความก้าวหน้าในงานของคุณ

ถ้าตอบได้ดังตัวอย่างที่นำมาฝากกัน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานทำแล้วล่ะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าท่านจะต้องอ่านเพิ่มเติมอีกหลายประโยคที่เขียนไว้แล้วในเว็บนี้ครับ เพราะว่าการสัมภาษณ์ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนั้นคงไม่ถามกันแค่ประโยคสองประโยคอย่างแน่นอน ใช่ไหมล่ะครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ

สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
expert เอค'ซฺเพิร์ทฺ adj. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ.
Synonym: . expertness n. ###S. master
field ฟีลดฺ {fielded, fielding, fields} n. ทุ่ง, ทุ่งนา, ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่, สนาม, อาณาจักร, ขอบเขต, พื้น, ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล, คริคเก๊ต) Synonym: area หมายถึงที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูลโดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า ""ระเบียน"" (record)
five ไฟฟฺ n. adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที)
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
house เฮ้าส์ n.คนดูในโรงภาพยนตร์ ครอบเครัว จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ บ้าน สภา
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
own โอน adj., n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง, เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด, ทนอยู่) vi., vt. มี, ยอมรับ, รับว่าเป็นของ, คล้อยตาม, เชื่อฟัง.
see ซี v.เห็น เข้าใจ
time ไทม์ n.เวลา ฤดูกาล ครั้ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
to ทู prep. adj.ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
where แวร์ adv. conj. prep.ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
you ยู pron.ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
yourself ยัวร์เซล์ฟ pron.คุณเอง, ท่านเอง, ตนเอง, ตัวเอง pl. yourselves

  2 comments:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2558 23:30

   ถ้ายังไม่มีแผนอะไรเลย กินๆเที่ยวๆไปวันๆ จะตอบยังไงดีครับ

   ตอบลบ
   คำตอบ
   1. ไม่ยากครับ ก็แค่เริ่มคิดแผนก่อนว่าท่านจะเป็นอย่างไรในอนาคต คิดเล่นๆไว้ก่อนก็ได้ครับ มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่จุดหมายหลักของเราคือ ตอบคำถามอย่างไรให้ได้งานทำครับ

    ลบ