29. "How Did You Find Your Last Job?" It Was Great I Have Learned A Lot From My Last Job. : คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับงานเก่าของคุณ มันเป็นงานที่วิเศษมาก ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากงานเก่า

เชื่อหรือไม่?  ครับว่ามีหลายคนที่แปลความหมายของคำๆนี้ผิดไป ซึ่งจะส่งผลเสียหายอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่จะได้ในการสัมภาษณ์งานครับ!

http://womansway.ie
เรามาดูประโยค "How did you find your last job?" นี้กันก่อนครับ เพื่อนๆแปลว่าอย่างไรครับ

ถ้าใครแปลว่า "คุณพบงานเก่าของคุณได้อย่างไร" แล้วล่ะก็คนๆนั้นเข้าใจผิดอย่างขนาดหนักเลยครับ

เพราะคำว่า Find นอกจากจะแปลว่า หา พบ แล้ว ยังจะแปลว่า รู้สึก อีกด้วยครับ

ในความหมาย ณ ที่นี้ ผู้สัมภาษณ์งานเขาอยากจะรู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่องานที่เก่าที่เราเคยทำอยู่น่ะครับ

โอเค เมื่อทราบคำแปลที่ถูกต้องกันแล้ว คราวนี้เรามาดูรูปประโยคเต็มๆพร้อมคำอ่านและคำแปลกันเลยดีมั๊ยครับ 
How did you find your last job?
ฮาว ดิด ยู ไฟนด์ ยัวร์ ลาสทฺ จอบ
คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับงานเก่าของคุณ
เทคนิคการตอบนะครับ จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่า ไม่ว่าความรู้สึกของเราต่องานที่เก่าหรือว่าต่อนายเก่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม งดงามหรือว่าช่างทรามจนรับไม่ได้ก็เถ่อะ

แต่คำพูดที่จะออกจากปากของเราจะต้องเป็นบวกเสมอครับ อย่าได้พูดจาติเตียนอะไรที่ผ่านๆมาอย่างเด็ดขาด เพราะว่าอะไรน่ะหรือครับ ก็เราเสียเองจะพลาดการได้งานทำน่ะสิครับ

ถ้าไม่อยากให้งานดีๆหลุดมือไปอีก ก็ต้องตอบประมาณว่าให้มันออกมาในภาพที่ดีๆดังประโยคด้านล่างที่ผมเอามาฝากกันครับ

It was great I have learned a lot from my last job.
อิท วอส เกรท ไอ แฮฟว์ เลิร์น อะ ลอต ฟรอม มาย ลาสทฺ จอบ
มันเป็นงานที่วิเศษมาก ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากงานเก่า
For example I have got chance to go aboard for business trip.
ฟอร์ อิกแซม'เพิล ไอ แฮฟว์ กอท ชานซฺ ทู โก อะบอร์ด' ฟอร์ บิสสิเนส ทริป
เช่น ฉันได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ

ถ้าประโยคไหนที่ผมเขียนไม่ตรงกับเรื่องราวของเพื่อนก็ปรับเปลี่ยนกันเอาเองนะครับ หรือว่าจะเขียนสอบถามผมผ่านช่อง comment ด้านล่างบล็อกนี้ก็ได้ครับ ยินดีจะค้นคว้าหาคำตอบแบบ work work มาให้ครับ

ขอให้โชคดีครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง


See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a lot อะ ลอต บานแบะ เป็นอย่างมาก เยอะมาก เป็นอย่างมาก
aboard อะบอร์ด' adv. , prep. บนเรือ, บนเครื่องบิน, บนรถ, ไปทางข้าง Synonym: on board, on aboard
business บิสสิเนส ธุรกิจ ผู้สนับสนุน หน้าที่ (สแลง)เจ๋ง
chance ชานซฺ n. โอกาส, หนทาง, ลักษณะที่เป็นไปได้, หนทางสำเร็จ, ความเป็นไปได้, การเสี่ยง, ช่องทาง, ท่าทาง, โชค, วาสนา, เคราะห์, ยถากรรม, ความบังเอิญ.-vi. ถือโอกาส, เสี่ยง, พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
did ดิด ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ช่อง 2 ของ do)
example อิกแซม'เพิล "{exampled, exampling, examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์, แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example
(to) เป็นแบบอย่างแก่) Synonym: model, lesson"
find ไฟนด์ {found, found, finding, finds} vt. พบ, ประสบ, หา, ได้รับ,จัดหา, ไปถึง, ตัดสิน, ชี้ขาด, บรรลุ, ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก, เห็นว่า,ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น. Synonym: . find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr.(all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องหาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหา
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
got กอท {get, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
great เกรท adj. ใหญ่, ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ, คนที่มีชื่อเสียง. Synonym: . greatness n. ###S. large, huge, excellent
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
how ฮาว อย่างไร
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
last ลาสทฺ {lasted, lasting, lasts} adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
learned เลิร์น {learnt/learn, learning, learns} v. เรียน, เรียนรู้, ศึกษา,หาความรู้, รู้มาว่า, ได้ข่าวมาว่า, สั่งสอน. Synonym: . learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
trip ทริป การเดินทาง เที่ยว การเดินทาง ภาวะเคลิ้มจิต ระยะการเดินทาง การสัญจร
was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

    0 comments

    แสดงความคิดเห็น