74. How Do You Come To Work If You Got A Job? : คุณจะเดินทางมาทำงานอย่างไรถ้าคุณได้งานนี้

ผ่านแน่ๆ! มันอาจเป็นอะไรที่หลอกท่านก็เป็นได้ที่ท่านจะต้องตอบคำถามนี้ มันแปลว่าอะไรกับคำที่ผมเอ่ยไปนั่น เฮ้อ! บางทีท่านอาจจะไม่ต้องคิดมากก็ได้ ซึ่งมันอาจะดีเสียกว่าที่ต้องไปนั่งปวดกบาลกับมัน


How do you come to work if you got a job ?
เฮา ดู ยู คัม ทู เวิร์ค อิฟ ยู กอท เอ จอบ
คุณจะเดินทางมาทำงานอย่างไรถ้าคุณได้งานนี้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าอาจจะไม่จริง แต่ท่านก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้ มันมีเพียงทางเลือกเดียวที่ท่านต้องทำในตอนนั้นก็คือ ท่านต้องตอบ
I have a car.
ไอ แฮฟว์ เอ คาร์
ผมมีรถครับ
I will drive to work.
ไอ วิล ไดรฟว์ ทู เวิร์ค
ผมจะขับรถมาทำงาน
คำตอบนี้มันอาจจะดูดี ถ้าท่านมีอันจะกิน มีรถมีลาเป็นของตัวเอง
I will take a bus to go to work.
ไอ วิล เทค เอ บัส ทู โก ทู เวิร์ค
ผมจะนั่ง(โดยสาร)รถเมล์ไปทำงาน
มันอาจดูว่าท่าน drop ลงมาสักนิดถ้าต้องนั่งรถเมล์ไปทำงาน แต่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายอะไรตรงไหนหรอกนะ เพราะไม่ว่าท่านจะขี่ม้าหรือว่าลงเรือมาหรือว่าไปทำงานก็แล้วแต่ ผู้สัมภาษณ์เขาไม่ mind มันมากมายซักเท่าไหร่หรอกนะ ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ท่านมาทำงานให้เขาทันเวลาเป็นอันว่าทุกอย่าง get deal คงเข้าใจนะ
I think I may rent a room near here.
ไอ ธิงคฺ ไอ เมย์ เร้นท์ เอ รูม เนียร์ เฮียร์
ผมคิดว่า ผมจะเช่าห้องใกล้ที่นี่ครับ
ประโยคหลังสุดนี่ มันก็ไม่ได้ดีหรือว่าดูแย่ตรงไหน เพราะว่าถ้าท่านไม่สะดวกเดินทาง ท่านจะเช่าบ้าน เช่าห้อง มันก็เป็นทางเลือกของท่าน หรือว่าท่านอยากจะเดินทางไปกลับมันก็คงไม่ใช่ธุระกะการของใคร เพราะว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตใครก็ชีวิตมัน เอาตามที่ท่านสะดวกเป็นอันว่าทุกอย่างโอเค!

ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ วันนี้ วันนั้นหรือว่าวันไหนๆก็ตามที เมื่อท่านได้เข้าไปอยู่ในห้องสัมภาษณ์งานต่อหน้ากรรมการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษอยู่นั้น "ท่านตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่" ต่างหากล่ะ

คงเป็นที่รู้กันว่า ท่านกำลังต้องการอะไร ท่านถึงได้อ่านบทข้อความ "วิธีสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ" ของเว็บนี้

"แล้วท่านค้นพบมันแล้วหรือยัง?"

"ครบถ้วนกระบวนความตามที่ท่านคิดไว้หรือไม่?"

"ท่านต้องตอบตัวท่านเองแล้วล่ะ!"
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Michael Leng is Thai, has a BA in Hotel management from Ramkhamhaeng University. He had worked for some hotels. Currently he works in logistics field, Bangkok, Thailand. Because of loving in English,  he has written some his own blogs in English and-he really wants any feedback about his English he has posted.

Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
bus บัส n.รถเมล์ รถโดยสาร รถโดยสารประจำทาง
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
come คัม {came, come, coming, comes} vi. มา, เข้ามา, ปรากฎ, มาถึง,บรรลุถึง, เกิดขึ้น, กลายเป็น, จะมาอีก, เป็นรูปร่าง, มี -vt. กระทำ Synonym: . Phr. (come about เกิดขึ้น, ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
drive ไดรฟว์ {drove, driving, drives} vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
got กอท {get, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
here เฮียร์ adv. ที่นี่, ตรงนี้, ขณะนี้, ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ Synonym: . here below ในโลกนี้, ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ, ไร้สาระ) n. ที่นี้, โลกนี้, ชีวิตนี้, ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!, เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกัน
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
may เมย์ auxv. อาจจะ, อาจ, คงจะ, สามารถจะ, บางที, ขอให้ เดือนพฤษภาคม อาจจะ n. =maiden (ดู)
near เนียร์ adv., adj. ใกล้, ใกล้เคียง, เกือบจะ, เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้, จวน, แทบ vt., vi. ใกล้เข้ามา. Synonym: . nearness n. ###S. close
rent เร้นท์ v. เช่า, n. ค่าเช่า
room รูม n. ห้อง, ที่ว่าง, ที่พัก, ช่องว่าง, เนื้อที่, โอกาส, Synonym: . rooms n. ที่พักอาศัย, คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่, พัก, พักอาศัย, อยู่ vt. ขอให้พัก, ขอให้พักอาศัย
take เทค {took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
think ธิงคฺ vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก,รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt.คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด Synonym: . thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม), -Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
work เวิร์ค n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน,
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

0 comments

แสดงความคิดเห็น