71. How Do You Come This Morning ? : เช้านี้คุณเดินทางมา(สัมภาษณ์งาน)อย่างไร

ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อครับ?  ว่าท่านคณะกรรมการสัมภาษณ์งานอาจจะถามคำถามเกี่ยวกับการเดินทางมาสัมภาษณ์งานของท่าน มันเป็นการแสดงความห่วงใยเมื่อท่านได้ทำงานกับเขาหรือเปล่า?


ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ

แต่ว่า เอ! แล้วเขาจะถามไปเพื่ออะไรกันล่ะครับ

นี่แหล่ะคือประเด็นที่ท่านควรทราบครับ

การตอบคำถามของท่าน(การเดินทางมาสัมภาษณ์งาน)จะเป็นการบ่งบอกถึงวันหน้าถ้าเขารับท่านเข้ามาทำงานแล้วท่านจะเดินทางมาทำงานอย่างไรนั่นเองครับ

ทั้งคำถามเกี่ยวกับการเดินทางยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยตัวท่านอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปก็คือผู้สัมภาษณ์งานถามท่านเพื่อให้ท่านเกิดความผ่อนคลายก่อนที่จะโยนคำถามที่หนักๆใส่ท่านครับ

เอาล่ะครับ เรามาดูคำถามกันเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้าง
How do you come to get an interview today ?
เฮา ดู ยู คัม ทู เก็ท แอน อิน'เทอวิว ทูเดย์
คุณเดินทางมาสัมภาษณ์งานอย่างไร

How do you come today ?
เฮา ดู ยู คัม ทูเดย์
วันนี้คุณเดินทางมาอย่างไร


How do you come this morning ?

เฮา ดู ยู คัม ธิส มอร์นิ่ง
เช้านี้คุณเดินทางมา(สัมภาษณ์งาน)อย่างไร

How do you come this afternoon ?
เฮา ดู ยู คัม ธิส อาฟ' เทอะนูน
บ่ายนี้คุณเดินทางมา(สัมภาษณ์งาน)อย่างไร
คำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านคือข้อไหนครับ เราจัดไว้ประมาณ 3-4 ประโยคด้วยกัน ลองเลือกกันดูได้ตามสบายครับ เอาแบบที่ท่านสบายใจน่ะครับ
I drive a car.
ไอ ไดรฟว์ เอ คาร์
ฉันขับรถมา

I take a bus.
ไอ เทค เอ บัส
ฉันมารถเมล์


I come by BTS.

ไอ คัม บาย บีทีเอส
ฉันมารถไฟฟ้าบีทีเอส

I come by MRT.
ไอ คัม บาย เอ็มอาร์ที
ฉันมารถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
I catch a taxi.
ไอ แคทชฺ เอ แท็กซี่
ฉันจับรถแท๊กซี่มา

I catch a motorcycle taxi.
ไอ แคทชฺ เอ โม'เทอไซเคิล แท็กซี่
ฉันว่ามอเตอร์ไซด์รับจ้างมาครับ 
I ride a motorcycle.
ไอ ไรดฺ เอ โม'เทอไซเคิล
ฉันขับรถมอเตอร์ไซด์มาครับ
เห็นทั้งคำถาม - คำตอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่กำลังหางานกันอยู่จะได้รับแนวการตอบคำถามสัมภาษณ์งานกันไปพอที่จะนำไปใช้ด้วยความมั่นอกมั่นใจ

สุดท้ายแล้วก็ขอให้ได้งานที่ท่านรัก ที่ท่านชอบกันทุกถ้วนหน้านะครับ
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles
*อยากเก่งภาษาอังฤษ คลิก: ตีแตกภาษาอังกฤษ
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft ExcelVocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
afternoon อาฟ' เทอะนูน adj., n. หลังเที่ยง, บ่าย
an แอน ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}
BTS บีทีเอส n.รถไฟฟ้าบีทีเอส
bus บัส n.รถเมล์ รถโดยสาร รถโดยสารประจำทาง
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
catch แคทชฺ N. การจับ VT. เกี่ยว syn:(grip)(hook) VT. เข้าใจ syn:(comprehend)(understand) VT. จับ relate:{ตะครุบ}{ฉวยจับ} syn:(capture)(seize) VT. จับได้ syn:(capture) VT. ชะงัก syn:(check)(restrain)

VT. ดึงดูด syn:(attract) VT. ดู syn:{see} VT. ได้ยิน syn:(hear) VT. ได้รับ syn:(receive) VI. ติดไฟ

syn:{take fire} VT. ตี syn:{hit}(strike) VT. ทำให้แน่น syn:(fasten) VT. มาทัน (รถไฟ ฯลฯ)

syn:(reach) VT. รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส syn:(perceive) N. สิ่งที่จับได้ N. สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู VT. หลอกลวง syn:(deceive)(trick) N. อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ syn:(snag)
come คัม {came, come, coming, comes} vi. มา, เข้ามา, ปรากฎ, มาถึง,บรรลุถึง, เกิดขึ้น, กลายเป็น, จะมาอีก, เป็นรูปร่าง, มี -vt. กระทำ Synonym: . Phr. (come about เกิดขึ้น, ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
drive ไดรฟว์ {drove, driving, drives} vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
interview อิน'เทอวิว n. การสัมภาษณ์, การเข้าพบเพื่อสอบถาม, รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์
morning มอร์นิ่ง n., adj. ตอนเช้า, ระยะแรกเริ่ม เช้า ตอนเช้า เวลาเช้า ยามรุ่ง ยามเช้า วันเริ่มใหม่ Synonym: dawn
motorcycle โม'เทอไซเคิล n., v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ. Synonym: . motorcyclist n.
MRT เอ็มอาร์ที n.Metropolitan Rapid Transit รถไฟฟ้าใต้ดิน
ride ไรดฺ {rode, ridden, riding, rides} vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า,ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
take เทค {took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
taxi แท็กซี่ รถแท็กซี่ โดยสารแท็กซี่ (เครื่องบิน)เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
today ทูเดย์ n. วันนี้, ทุกวันนี้, ในวันนี้, สมัยนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้ adj.วันนี้, ในวันนี้, ปัจจุบันนี้ Synonym: now, at present, pronto
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

2 comments:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2559 07:06

  บางทีก็มีสัมภาษณ์ตอนบ่าย ถ้าเขาจะถามเราว่า "คุณเดินทางมาอย่างไร(ตอนบ่าย)?" เป็นภาษาอังว่าอย่างไรครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปลี่ยนคำว่า "This morning" เป็น "This afternoon" หรือคนสัมภาษณ์งานอาจจะใช้ประโยคนี้แทนครับ =>> How do you come today? หรือ "How do you go to work?" หรือ "How do you go to get to your office?"

   ลบ