66. What Type Of Work Environment Do You Prefer? : คุณชอบบรรยากาศการทำงานแบบไหน

Good job you get? งานที่ท่านชอบทำเป็นงานแบบไหน อย่างไร Work Environment ต่างๆในอุดมคติของท่าน และบางครั้งงานแบบที่ท่านชอบแต่อาจจะไม่เหมาะกับท่านก็เป็นได้


อย่างไรเสีย ถ้าท่านไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน ท่านจะได้พบกับคำถามเกี่ยวกับ "งานที่ท่านชอบ" อย่างแน่นอนครับ โจทย์ก็คือ แล้วท่านจะรับมือกับคำถามที่ดูว่ามันไม่ยาก แต่พอเอาเข้าจริงๆ มันช่างตอบยากฉิบสิพับผ่า

คำถามที่ว่าจะเป็นประมาณนี้
"What type of work environment do you prefer?
วอท ไทปฺ ออฟ เวิร์ค เอนไว'เรินเมินทฺ ดู ยู พรีเฟอร์
คุณชอบบรรยากาศการทำงานแบบไหน"
การตอบคำถามมี 2 แบบครับ คือ

1] ตอบตามความเป็นจริงของงานที่ท่านชอบ

2] ตอบแบบคำพูดที่เป็นกลาง

คราวนี้เรามาดูความแตกต่างของตอบคำถาม 2 ข้อดังกล่าวครับ

> การตอบตามความเป็นจริงจะเป็นการกำหนดงานที่ตนเองชอบ แต่ไม่รับประกันว่าท่านอาจจะได้งานทำหรือไม่ เพราะเป็นคำตอบที่เน้นถึงสิ่งที่ตัวผู้สมัครงานต้องการ 

ตัวอย่างการตอบที่ไม่ควรใช้(Bad Answer) เช่น
I prefer to work for a low stress work,
ไอ พรีเฟอร์ ทู เวิร์ค ฟอร์ เอ โล สเทรส เวิร์ค
ผมชอบทำงานที่ไม่กดดัน
but comfortable environment.
บัท คัม'เฟิร์ททะเบิล เอนไว'เรินเมินทฺ
แล้วก็บรรยากาศที่สบายๆ(ใจเฉิบ)
เป็นไงครับถ้าตอบแบบด้านบน ท่านว่ามันคงจะงามหน้าพิลึกกึกกือขนาดไหนใช่ไหมครับ มันแสดงให้เห็นว่าคนที่ตอบคำถามแบบนี้เป็นคนอยากอยู่แบบสบายๆ ถ้าทำงานก็คงชอบงานแบบสบายๆ ถ้าจะพูดว่าพวกที่ชอบเช้าชามเย็นสามชามอะไรเทือกนั้นก็ว่าได้จริงไหมครับ แรง!!!!

> ตอบแบบคำพูดที่เป็นกลางๆ เปิดโอกาสให้ตัวท่านเองเราได้รับการพิจารณาเข้าทำงานสูงคือการตอบในแนวดังตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ

ตัวอย่างการตอบที่ควรใช้(Best Answer) เช่น
I prefer to work for a kind of job that is adaptive.
ไอ พรีเฟอร์ ทู เวิร์ค ฟอร์ เอ ไคนด์ ออฟ จอบ แธท อิส อแดพทีฟ
ผมชอบงานที่มันปรับตัวของมันเองได้
It is an easy fast packed work to be handled,
อิท อิส แอน อิสซี่ ฟาสทฺ แพคดฺ เวิร์ค ทู บี แฮน'เดิลดฺ
เป็นงานที่กระชั้นเร่งด่วน
but also it should be slow down as it is able to balance itself.
บัท ออลโซ อิท ชูด บี สโล ดาวน์ แอส อิท อิส เอ' เบิล ทู แบล'เลินซฺ อิทเซลฟฺ'
แต่งานนั้นก็อาจจะช้าลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ต้องตอบแบบนี้สิถึงจะค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อย เอ๊ย! ขอโทษครับ ผมกำลังจะบอกว่าตอบคำถามดีๆแบบนี้น่าจะยกตำแหน่ง CEO ให้ไปเลยต่างหากล่ะครับ!!!...

โปรดหยุดคิดซักกะนิด ตั้งสติซักกะหน่อยครับว่า ถ้าอยากได้งานดีๆ เงินเดือนงามๆ ท่านต้องมองในมุมของนายจ้างด้วยครับว่า การที่ท่านจะ Trade-off เพื่อหาความสมดุลย์ระหว่างเงินที่ต้องจ่ายกับพนักงานที่มีความสามารถประมาณขั้นไหนกัน

ถ้าท่านได้คำตอบท่านก็จะพอเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วครับท่านจะต้องแสดงความสามารถอย่างไรเมื่อถูกสัมภาษณ์งาน 

อ้อ...อย่าได้หวังเด็ดขาดนะครับว่าของวิเศษที่เขาเล่าลือกันอย่างเช่น "ลูกเทพ(Angel child doll)" จะมาออกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ช่วยท่านได้!!!

ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์งานครับ
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
able เอ' เบิล adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์ Synonym: skilled
adaptive อแดพทีฟ ADJ. ซึ่งปรับตัวได้ syn:(adaptable)
also ออลโซ adv. ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ Synonym: and, besides
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
as แอส pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
balance แบล'เลินซฺ n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, สติ, ความสุขุม, ตาชั่ง, ตาเต็ง, ตาชู, คันชั่ง,งบดุล, ยอดยกไป, ปิดบัญชีคงเหลือ, จำนวนเหลือ, กลุ่มดาวตราชู vt.ทำให้สมดุล Synonym: symmetry -Conf. rest
be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
comfortable คัม'เฟิร์ททะเบิล adj. สบาย, สุขกาย, สุขใจ, พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
down ดาวน์ {downed, downing, downs} adv., adj., prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง, ลงข้างล่าง, ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน, ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง, การลดลง vi., vt. (ทำให้) ลง Synonym: dejected, fell, descent
easy อิสซี่ adj., adv. ง่าย, ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย, ไม่เข้มงวด, ผ่อนผัน, ไม่เป็นภาระ, สบายอกสบายใจ, ไม่แน่น, ไม่รัด, ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy, go easy ตามสบาย, ไม่ต้องทำงานหนัก)
environment เอนไว'เรินเมินทฺ n. สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อม, การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ,สิ่งที่หุ้มห่อ Synonym: . environmental adj. ดูenvironment ###S. surroundings,
fast ฟาสทฺ vi., n. (การ) อดอาหาร, กินเจ adj. เร็ว, เดินเร็ว, แน่น,ติด, ด้าน, ตื้อ, มั่นคง, ซื่อสัตย์, ไม่ตก (สี) , สนิท (หลับ) -adv.แน่น, สนิท (หลับ) , เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท)
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
handled แฮน'เดิลดฺ n. ด้าม, มือถือ vt. สัมผัส, แตะ, จับ, จัดการ vi. กระทำ, จัดการ Synonym: . handleable adj. ###S. manipulate, control, grip
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
itself อิทเซลฟฺ' pron. ตัวมันเอง, ตัวของมันเอง, ตัวเอง, ตัวเดียว, คนเดียว, อันเดียว
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
kind ไคนด์ n. ชนิด, จำพวก, ประเภท, กลุ่ม, พรรคพวก, พันธุ์, ลักษณะ,คุณสมบัติ, แบบ, รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน, เป็นสินค้า(แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, เมตตา
low โล adj., adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย, หย่อน, งอลง, อ่อนเพลีย,อ่อนแรง, ค่าต่ำ, หดหู่ใจ, ต่ำต้อย, เลว, ชั่ว, หยาบช้า, เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ, เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ, ราคาต่ำ, ค่าต่ำ, เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ, ความเลว, ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง, เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสียงคล้ายวัว
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
packed แพคดฺ ADJ. แน่น relate:{แออัด}{ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม} syn:(jamed)(congested)(overcrowded)
prefer พรีเฟอร์ ชอบมากว่า ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
should ชูด v. กริยาช่อง 2 ของ shall, ต้อง, ควร, ควรจะ
slow สโล adj., adv., vi., vt. ช้า, ชักช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย, ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง, รับแสงช้า, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ Synonym: . slowly adv. slowness n.
stress สเทรส "n. ความตึงเครียด, ความบังคับ, การบีบคั้น, ความฉุกละหุก, เสียงหนัก,
การกด, การดัน, แรงกดดัน, ตัวกระตุ้น, สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,
เน้นหนัก, ออกเสียงหนัก

Synonym: . stressness n. ###S. emphasis"
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
work เวิร์ค n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน

0 comments

แสดงความคิดเห็น