45. How Has Your Education Prepared You For Your Career? : การศึกษาของคุณเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างไรบ้างครับ :: How To Interview In English

🚑 ท่านได้หามเป็นแน่แท้!! ถ้าภาษา English ของท่านถูกถ่วงน้ำไปกับหม้อแม่นาค...การเรียนการศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการทำงานอย่าง ม า ก ม า ย เจอคำนี้ท่านจะรับมืออย่างไรครับ "ที่คุณเรียนมาเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างไรบ้างครับ/คะ(How Has Your Education Prepared You For Your Career?)" 

สิ่งที่เรียนมาช่วยงานอะไรได้บ้าง : How has your education prepared for you job?
ใคร ที่เรียนอะไรมาแล้วตรงกับงานที่ท่านกำลังจะไปสัมภาษณ์งาน(ภาษาอังกฤษ)ก็คงจะตอบคำถามที่มัน tough ได้ไม่ยากเย็นนัก

สำหรับบางท่านที่ร่ำเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับงานซะทีเดียว อาจจะต้องทำการบ้านมากกว่ากลุ่มที่เรียนมา match กับงานซักหน่อย แต่เชื่อเถ่อ ถ้าเราเตรียมตัวดีซะอย่าง การตอบคำถามคงไม่ไช่เรื่องที่หินจนเกินไปสำหรับทุกท่านอย่างแน่นอนครับ

ถ้าเรามีการศึกษาที่ดี มีการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัครหรือว่าถ้าเรามีประสบการณ์เสริมเพิ่มเติมระหว่างการเรียนก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สมัครงานเองอีกด้วยครับ
ฉะนั้น ผู้สัมภาษณ์หลายๆคนก็จะเอาจุดเรื่องการศึกษานี้แหล่ะมาถามผู้สมัครงานครับ

วันนี้ผมจะนำคำถามอีกประโยคหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์จากการเรียนของสมัครงานมีผลสืบเนื่องอย่างไรต่องานที่สมัครครับ
How has your education prepared you for your career?
เฮา แฮส ยัวร์ เอดจุเค, 'เชิน พรีแพรดฺ ยู ฟอร์ ยัวร์ แคเรียร์
การศึกษาของคุณเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างไรบ้างครับ
ประโยคด้านล่างเป็นประโยคตัวอย่างการตอบคำถามครับ
It provided valuable insight not only into the financial models-
อิท พระไวดฺ' แวลูเอเบิล อิน'ไซทฺ น็อท ออนลี่ อินทู เดอะ ไฟแนนเซียล โม'เดิล'ส
มันไม่เพียงแต่ให้ความรู้เรื่องการเงินอย่างลึกซึ้ง
used for making merger at the time-
ยูสด์ ฟอร์ เมคกิ่ง เมอ'เจอะ แอท เดอะ ไทม์
สำหรับการควบรวมเท่านั้น
but also how they played out in the merger in the real situation.
บัท ออลโซ เฮา เธ เพลดฺเอ้าทฺ อิน เดอะ เมอ'เจอะ อิน เดอะ เรียล ซิช'ชุเอ'เชิน
แต่มันยังรวมถึงการควบรวมธุรกิจในสถานการณ์จริงอีกด้วย
สังเกตดูดีๆจะเห็นว่า ผู้สมัครงานจะตอบในลักษณะที่ว่าเขาได้ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยและยังได้ทำการฝึกและทดลองการควบรวมในบริษัทใดบริษัทหนึ่งระหว่างเรียนอีกด้วยครับ

สำหรับผมแล้ว ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คนอื่นทำได้แล้วเราจะทำไม่ได้ครับ ขอเพียงเราได้ก้าวเดิน ภูเขาแม้จะไกลและสูงตระหง่านสักเพียงใด เราท่านสามารถไปถึงยอดเขาได้อย่างแน่นอน ขอให้เราตั้งใจอย่างแน่วแน่ อย่าว่าขึ้นเขาเลยครับ แม้กระทั่งพลิกภูเขาทั้งลูก ท่านก็ทำได้ครับ ขอแต่ท่านอย่าได้เดินผิดพลาด เอาเท้าขวาเกี่ยวเท้าซ้ายสดุดล้มลงไปเองเสียก่อนก็แล้วกันครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
ดีก้าบ
ไมเคิล เล้ง

See more articles
Vocabulary
Pronunciation
Translation
also ออลโซ adv. ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ Synonym: and, besides
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
career แคเรียร์ n.อาชีพ งานการ การวิ่งเต้น การวิ่งพล่าน วิ่งเต้น ปลิว วิ่งพล่าน ประกอบอาชีพ
education เอดจุเค, 'เชิน n. การศึกษา, การสั่งสอน, การฝึกฝน, คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ Synonym: . educational adj. ดูeducation ###S. schooling, training
financial ไฟแนนเซียล ADJ. ทางการเงิน relate:{เกี่ยวกับการเงิน}{เกี่ยวกับการคลัง} syn:(fiscal)(monetary)
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
has แฮส v.มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
insight อิน'ไซทฺ n.การเข้าใจอย่าถ่องแท้, การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง, การมองทะลุ Synonym: judgment
into อินทู prep.เข้าไปยัง ตรงไปยัง เข้าไปใน เกี่ยวกับ กลายเป็น
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
making เมคกิ่ง n.ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
merger เมอ'เจอะ n.การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ Synonym: combine
models โม'เดิล'ส n.แบบ, หุ่นจำลอง, ตัวอย่าง, บุคคลตัวอย่าง, สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ, สร้างแบบ, แสดง, สร้างหุ่น. Synonym: . modeler n. modeller n. ###S. standard
not น็อท adv. ไม่
only ออนลี่ adv. adj.เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
played out เพลดฺเอ้าทฺ PHRV. เล่นข้างนอก relate:{เล่นกลางแจ้ง} PHRV. เล่นจนเสร็จ (การแสดง, กีฬา) PHRV. เล่นดนตร ี/ บรรเลงดนตรี syn:{play in} PHRV. ผ่อน (เชือก) ให้ยาวทีละน้อย syn:{pay away}{pay out}
prepared พรีแพรดฺ ADJ. ซึ่งเตรียมพร้อม syn:(ready)(combat-ready)
provided พระไวดฺ' vt. จัดหาให้, ให้, เตรียมการ. vi. เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ. Synonym: . providable adj. provider n.
real เรียล n. adj. adv.แท้จริง มีตัวตน จริงใจ เป็นความจริง
situation ซิช'ชุเอ'เชิน n. สถานการณ์, เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย) Synonym: place, condition
the เดอะ article อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
they เธ pron.มันทั้งหลาย
time ไทม์ n. v.เวลา ฤดูกาล ครั้ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
used ยูสด์ v.ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้ (ช่อง 2 ของ use)
valuable แวลูเอเบิล n. adj.มีค่า มีคุณค่า มีค่าเป็นเงินมาก มีราคา มีประโยชน์มาก มีความสำคัญมาก ของมีค่า ของที่มีค่าเป็นเงินมาก
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ det. pron.(คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

0 comments

แสดงความคิดเห็น