36. What Do You Want To Be In Five Years Ahead From Now? : คุณอยากเป็นอะไรในอีกห้าปีข้างหน้านับแต่นี้ไป

"อีกห้าปีข้างหน้าคุณอยากเป็นอะไร?" คำถามสัมภาษณ์งานแนวทดสอบการวางแผนชีวิตของคุณ


แล้วคุณล่ะ?...มีแผนอะไรไว้หรือยัง? นับเป็นคำสัมภาษณ์งานยากๆที่ผมนำมา share กันอีกหนึ่งประโยคครับ

เพื่อนๆเชื่อหรือไม่ครับ กับอีแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้น มันก็อาจจะทำให้ผู้สมัครงานมีอันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ

มีอันเป็นไป ไม่ได้หมายถึงเรื่องลี้ลับผีสางเทวดาที่ไหนหรอกนะครับ แต่ผมหมายถึงว่า มีบางคนที่เจอคำถามแบบนี้เข้าก็ถึงกับมึนงง นั่งมองพื้นโต๊ะสัมภาษณ์งานเพื่อค้นหาคำตอบ

แล้วมันจะตอบได้แบบสวยหรู โดนใจกรรมการสัมภาษณ์งานได้อย่างไรกัน

การเตรียมตัวที่ดีถือว่าเป็นการเตรียมแผนออกรบที่ต้องทำครับ

ไปสัมภาษณ์งานก็เปรียบเสมือนการไปสู่สมรภูมิรบยังไงยังงั้นครับ

เราต้องสำรวจความพร้อมก่อน คือ อาวุธและเสบียงกรัง

อาวุธในที่นี้ก็คือความรอบรู้ในการที่เราจะสามารถตอบคำถามได้มากและแม่นที่สุด

เสบียงกรังคือข้อมูลที่เราได้ศึกษาไว้แล้วอย่างครบครันและพร้อมที่จะเอาออกมาใช้เมื่อถึงเวลา
ภาษาอังกฤษในบล็อก "วิธีสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ : How To Interview In English" นี้ ถือว่าเป็นเสบียงกรังที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งเลยล่ะครับ

อ่าน ท่อง จำและศึกษารายละเอียดให้ลึกซึ้ง ผมรับรองว่า ไม่น่าพลาดนะครับสำหรับงานดีๆที่รอเพื่อนๆอยู่

วันนี้มาดูประโยคนี้กันครับ
What do you want to be in five years ahead from now?
วอท ดู ยู ว้อนท ทู บี อิน ไฟฟฺ เยียร์ส อะเฮด ฟรอม นาว
คุณอยากเป็นอะไรในอีกห้าปีข้างหน้านับแต่นี้ไป
สำหรับคำตอบที่ดีและโดนใจคณะกรรมการสัมภาษณ์งานนั้น ผมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตอบแบบไหนจะโดนใจเขามากที่สุด เพราะมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวครับ มันขึ้นกับความรู้สึกนึกคิดของคนใดคนหนึ่งที่จะมองว่าแบบไหนใช่ แบบไหนเชย แบบไหนโดนใจจุงเบย แบบไหนไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นต้น

สรุปว่าก็ตอบเป็นว่าประมาณประโยคด้านล่างนี้ครับ ซึ่งผมได้ค้นหาและนำมาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยๆเราว่าควรจะตอบแบบไหนให้มันดูดี ไปบางพลีไม่หลงทางก็แล้วกันครับ
I don't have a specific plan .
ไอ ด็อน'ท แฮฟว์ เอ สพิซิฟ'ฟิค แพลน
ผมไม่ได้มีแผนอะไรที่เฉพาะเจาะจงนัก
However I will do my current job to the best.
ฮาวเอเวอร์ ไอ วิล ดู มาย เคอร์เรนท์ จอบ ทู เดอะ เบสท
อย่างไรเสีย ผมจะทำงานในวันนี้ให้ดีที่สุด
I am prepared to learn new things to any future of company policy.
ไอ แอม ทู เลิร์น นิว ธิงส์ ทู เอน'นี ฟิว'เชอะ ออฟ คัมพานี่ โพลิซี
ผมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตามนโยบายของบริษัทในอนาคต
ลองอ่านและพยายามจำให้ขึ้นใจนะครับ หรือว่าจะลองดัดแปลงเพิ่มลดตามใจชอบครับ เอาแบบว่าเพื่อนๆคิดว่ามันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดก็เป็นอันใช้ได้ครับ

ขออย่างเดียว อย่าตอบคำถามที่เป็นเรื่องติดลบนะครับ ผมหมายถึงประโยคที่ฟังแล้วมันไม่เป็นผลดีกับเรา ไม่ได้สร้างความรู้สึกกับผู้สัมภาษณ์ในแง่บวกที่จะรับเราเข้าทำงานเป็นอันว่าทุกอย่าง okay ครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
ahead อะเฮด ADV. ก่อนหน้านี้ ADJ. ก่อนหน้านี้ ADJ. ด้านหน้า ADV. ด้านหน้า ADJ. แต้มนำไป relate:{ชนะไป} ADV. แต้มนำไป relate:{ชนะไป} syn:(leading)(winning) ADJ. ในอนาคต relate:{ต่อไป} ADV. ในอนาคต relate:{ต่อไป} syn:{in advance} ADJ. ไปข้างหน้า relate:{ขึ้นหน้าไป}{ออกหน้า} ADV. ไปข้างหน้า relate:{ขึ้นหน้าไป}{ออกหน้า} syn:(forward)(onward) ADV. ล้ำหน้า syn:(advancing)(leading)(progressing) ant:(back)(behind) ADJ. ล้ำหน้า
am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
best เบสท {bested, besting, bests} adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า Synonym: outdo Anonym: lose
company คัมพานี่ บริษัท กองร้อย บ. ฝักฝ่าย พวก เหล่า ห้างร้าน การสังคม วงสมาคม การคบค้า หมู่คณะ บริษัทตัวแทน สถานประกอบการn. หมู่เพื่อนฝูง, วงสมาคม, การสังคม, การคบค้า, บริษัท, คณะ, หมู่, แขก, กองร้อย Synonym: association, body
current เคอร์เรนท์ n., adj. แพร่หลาย, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป, ปัจจุบัน, ซึ่งหมุนเวียนอยู่, ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ, กระแสลม, กระแสไฟฟ้า, ความเร็วของกระแส
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
five ไฟฟฺ n., adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที)
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
future ฟิว'เชอะ n. อนาคต, ภายภาคหน้า, เวลาภายหน้า, อนาคตกาล, สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต, ภายหน้า, ต่อไป, ภายหลัง. Synonym: . futuristic adj. futuristically adv.
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
however เฮาเอฟ'เวอะ adv. อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า, ยังคง, แต่กระนั้นก็ดี, อย่างไร conj.อย่างไรก็ตาม Synonym: nevertheless
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
learn เลิร์น {learnt/learned, learning, learns} v. เรียน, เรียนรู้, ศึกษา,หาความรู้, รู้มาว่า, ได้ข่าวมาว่า, สั่งสอน. Synonym: . learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
new นิว adj., adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ Synonym: . newness n.
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
plan แพลน n. แผน, แผนการ vi., vt. วางแผน Synonym: scheme
policy โพลิซี n. นโยบาย, วิถีทาง, ยุทธวิธี, หลักการ, ความฉลาด, ความสุขุม, กรมธรรม์ประกันภัย, ลอตเตอรี Synonym: strategy
prepared พรีแพรดฺ ADJ. ซึ่งเตรียมพร้อม syn:(ready)(combat-ready)
specific สพิซิฟ'ฟิค adj. โดยเฉพาะ, เจาะจง, พิเศษ, จำเพาะ, ตามชนิด, ระบุ, กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง, ยาสำหรับโรคเฉพาะ, น้ำหนักพิกัด, เกณฑ์. Synonym: . specifically adv. specificity n. ###S. definite, particular
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
things ธิงส์ n. สิ่งของ, ของ, สรรพสิ่ง, กรณี, สิ่งสำคัญ, เรื่องราว, การกระทำ,เหตุการณ์, รายละเอียด, จุดประสงค์, เป้าหมาย, วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์, การงาน, สิ่งมีชีวิต, ความคิด, ข้อความ,
สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้ Synonym: object, entity
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

    1 comments: