35. What Do You Feel Sets You Apart From The Other Applicants? : คุณว่าตัวคุณมี(ความพิเศษ)แตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นอย่างไร

มีคำถามที่ตอบยากอีกคำถามหนึ่งที่ผมนำเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ ประโยคดังกล่าวคือ "What do you feel sets you apart from the other applicants?" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "คุณว่าตัวคุณมีความแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นอย่างไร"


เป็นที่ทราบกันโดยทั่วๆไปว่า บริษัททุกบริษัทที่รับเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งใดๆก็ตาม เขาจะเรียกตัวผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์งาน(job interview)อย่างน้อยในตำแหน่งเดียวกัน 3 คนเป็นอย่างต่ำ เพราะบริษัทต้องการทำการเปรียบเทียบผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์และจะได้เลือกผู้ที่โดดเด่นที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

ในบรรดาผู้สมัครงานทุกคนต่างก็ต้องมีคุณเบื้องต้นตามที่บริษัทประกาศไว้ เช่น

  • วุฒิการศึกษา
  • ช่วงอายุที่เปิดรับ
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • ความสามรถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับงานที่เปิดรับ

คุณสมบัติด้านบนที่กล่าวมาจะเป็นคุณสมบัติทั่วๆไป ดังนั้นผู้สมัครงานเกือบทุกคนที่มาสมัครงานก็ล้วนแต่มีคุณสมบัติครบทุกข้ออยู่แล้ว

ดังนั้นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์งานเขาจะถามเพื่อหาความโดดเด่นหรือความแตกต่างของผู้สมัครเพื่อจะได้ง่ายต่อการพิจารณาคัดเลือกคนที่มีสิ่งพิเศษที่คนอื่นๆไม่มีก็คือคำถามนี้แหล่ะครับ


What do you feel sets you apart from the other applicants? 

วอท ดู ยู ฟีล เซ็ท ยู อะพาร์ทฺ' ฟรอม เดอะ อัธ'เธอะ แอพ'พลิเคินทฺ'ส 
คุณว่าตัวคุณมีความแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นอย่างไร 


ฉะนั้นเราก็จะต้องหาคำตอบที่คิดว่าเรามีอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นจุดที่แข็งและพิเศษสุดๆซึ่งต้องเป็นเรื่องจริงที่เป็น nature ของเราโดยแท้จริงด้วยนะครับ

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเพื่อนๆเป็นคนขยันและทำงานหนัก ทุ่มเทให้กับอย่างจริงจัง เพื่อนๆก็สามารถเอาประโยคด้านล่างนี้ไปตอบได้เลยครับ


What sets me apart from the others is that I am a hardworking person.

วอท เซ็ท มี อะพาร์ทฺ' ฟรอม เดอะ อัธ'เธอะส อิส แธท ไอ แอม เอ ฮาร์ดเวิร์คกิ่ง เพอร์เซิ่น 
ผมว่าผมมีข้อแตกต่างตรงที่ผมเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานครับ แต่ถ้าเพื่อนๆมีความพิเศษอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดู ก็สามารถแต่งประโยคขึ้นใหม่และฝึกอ่านและพูดโดยไม่ต้องดูบท script สักหลายๆรอบจนแน่ใจว่าจำได้ขึ้นใจและเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งก็ถือว่าประโยคที่เตรียมไว้รับมือสำหรับคำถามในรูปแบบนี้เพื่อนๆน่าจะทำได้ดีและผ่านด่านนี้ไปได้ครับ

อย่าลืมอ่านคำถามและคำตอบอื่นๆอีกนะครับ คำถามมีเป็นร้อยๆ ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะเจอประโยคไหนเข้า ฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม เป็นการดีที่สุดครับ


Good luck. 

<>

Michael Leng is Thai, has a BA in Hotel management from Ramkhamhaeng University. He had worked for some hotels. Currently he works in logistics field, Bangkok, Thailand. Because of loving in English,  he has written some his own blogs in English-he really wants any feedback about his English he has posted.*อยากเรียพูดภาษาอังกฤษ คลิก: ภาษาอังกฤษจานด่วน!
*อยากเก่งภาษาอังฤษ คลิก: ตีแตกภาษาอังกฤษ
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
apart อะพาร์ทฺ' adv., adj. ต่างหาก, คนละต่างหาก, เป็นชิ้น ๆ-apartness n. Synonym: aloof, separately Anonym: together)
applicants แอพ'พลิเคินทฺ'ส n. ผู้สมัคร, ผู้แจ้งความจำนง, ผู้ขอ (person who applies)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
feel ฟีล {felt, felt, feeling, feels} v. รู้สึก, สำนึก, ทราบซึ้ง,เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คล้ำ, คลำหา -n. การรู้สึก, การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง)Synonym: sense, perceive, touch
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
hardworking ฮาร์ดเวิร์คกิ่ง ADJ. ขยัน relate:{หมั่นเพียร}{บากบั่น}{พากเพียร}{ตัวเป็นเกลียว} syn:(industrious)(laborious)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
other อัธ'เธอะ "adj. อื่น, อีก, อื่นอีก, อะไรอีก, มากกว่า,จำนวนพิเศษ, ต่างไปกว่า, ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, อันก่อน, ก่อน.-every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,
เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น, คนอื่น, อันอื่น, วันอื่น pron. สิ่งอื่น, คนอื่น adv. มิฉะนั้น, ตรงกันข้าม"
others อัธ'เธอะส "adj. อื่น, อีก, อื่นอีก, อะไรอีก, มากกว่า,จำนวนพิเศษ, ต่างไปกว่า, ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, อันก่อน, ก่อน.-every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,
เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น, คนอื่น, อันอื่น, วันอื่น pron. สิ่งอื่น, คนอื่น adv. มิฉะนั้น, ตรงกันข้าม"
person เพอร์เซิ่น (เพอ'เซิน) n. บุคคล, คน, ร่าง, ร่างกาย, องค์, ตัว, ผู้,นิติบุคคล, บุคลิกลักษณะ, บุรุษ, (ในไวยากรณ์) Synonym: individual, human being
sets เซ็ท {set, set, setting, } vt. วาง, ตั้ง, ตั้งตรง, จัด,จัดหามา, จัดการ, เตรียมการ vi. เคลื่อนลง, ตก, เหมาะกับ, เหมาะสม,ออกเดินทาง, เริ่มทำ, ลงลายเซ็น. n. การตั้ง, การจัดตั้ง, ชุด,เครื่องชุด, การเคลื่อนลงของตะวัน, ตะวันตกดิน, อนุกรมสิ่งตีพิมพ์, พวก,กลุ่มเกม, ทิศทาง, เครื่องรับ (วิทยุ, โทรทัศน์)
sets apart เซ็ทส อพาร์ท PHRV. วางแยกจาก relate:{วางห่างจาก} syn:{put apart}
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บริจาคเพื่อเป็นทุนทำบล็อกดีๆต่อไป

ชื่อบัญชี : วรวิทย์ ลาภานิกรณ์
เลขที่บัญชี : 470-0-19884-2
ธนาคาร : กรุงไทย

Account name: Worawit Lapanikorn
Account no.: 470-0-19884-2
Krung Thai Bank