33. Where Do You See Yourself In Ten Years Time? : อีก 10 ปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวคุณเป็นเช่นไร

พ๊มอยากมีชีวิตดีๆ...คำสัมภาษณ์ที่คณะกรรมการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษจะถามเราอีกประโยคหนึ่งก็คือ "Where do you see yourself in ten years time?อีก 10 ปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวคุณเป็นเช่นไร" ถอดความจากไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งก็คือ "ท่านวางแผนอนาคตสำหรับอีก 10 ข้างหน้าไว้อย่างไร"

เช่นเคยครับ ถ้าจะคิดกันให้ลึกๆแล้ว ท่านต้องมาดูกันครับว่าประโยคที่เขา(คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน)ถามเรามานั้น เขามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวท่านครับ

วิธีวิเคราะห์ เราต้องแจกแจงเป็นคำๆ เป็นช่วงเวลาให้ได้ เราจึงจะเข้าใจวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถามของประโยคดังกล่าวได้ค่อนข้างแม่นยำ
คำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตในระยะยาว(long term) คือในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้าจากนี้ไป

เรื่องในอนาคตเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ฉะนั้นคนที่มีการวางแผนและมีวิสัยทัศน์ที่คิดเผื่ออนาคตเท่านั้นที่จะคิดและวางแผนอนาคตอะไรต่างๆของตนเองไว้ล่วงหน้า

เรามาดูคำถามเต็มๆรูปประโยคกันก่อนครับ
Where do you see yourself in ten years time?
แวร์ ดู ยู ซี ยัวร์เซล์ฟ อิน เทน เยียร์ส ไทม์
อีก 10 ปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวคุณเป็นเช่นไร
ผมนำคำตอบมาฝากกันพอเป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการตอบคำถามไว้ 2 ประโยคด้วยกันครับ

ประโยคแรกจะเป็นคำตอบแบบนี้ครับ

I want to see myself in a top management title in any company .
ไอ ว้อนท ทู ซี มายเซลฟ์ อิน เอ ทอพ แมน'นิจเมินทฺ ไทเทิ่ล อิน เอน'นี คัมพานี่
ฉันต้องการเป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีความทะเยอทะยานเพื่ออยากจะได้ดิบได้ดีในอนาคต ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบไปตามลมเพลมพัด มันจะซัดไปทางไหนก็ไปทางนั้น เหมือนเรือที่ไม่มีเข็มทิศ(navigator)มาคอยกำกับกำหนดทิศทางที่จะไป มันก็ยากที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้

เมื่อเราตอบในลักษณะแบบนี้ ผู้สัมภาษณ์ก็จะพบตัวตนของเราว่าเป็นคนไม่หลงทิศ คิดถึงอนาคต จดจ่ออยู่กับกันงาน ทะเยอทะยานอยากจะประสบความสำเร็จครับ
เรามาดูประโยคที่ 2 กันครับ
I want to run my own business.
ไอ ว้อนท ทู รัน มาย โอน บิสสิเนส
ฉันอยากจะมีธุรกิจของตัวเอง
ส่วนข้อนี้อาจจะมองไปในลักษณะว่า ในที่สุดแล้วทุกผู้ทุกนามก็ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้ามีโอกาส

ในระยะ 10 ปี คณะกรรมการสัมภาษณ์อาจจะไม่คิดว่าถ้ารับเราเข้ามาทำงานแล้วและลาออกไปเพื่อทำอะไรที่เป็นของตัวเอง(Business Owner) ก็คงจะไม่ส่งผลอะไรนัก เพราะไม่จัดว่าเราเข้าไปทำงานชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็ลาออกไป

ในทางกลับกัน เขาอาจมองว่าเราคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ถึงวันหนึ่งที่เวลามันบ่มเพาะและสุกงอม คนเราก็ย่อมต้องการจะทำธุรกิจที่เป็นของตัวเอง ซึ่งก็เป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องธรรมดาๆที่คนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น
เช่นกันครับ

หรือเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับ ท่านสามารถ feed back ความคิดเห็นท่านได้ง่ายๆด้วยการ post comment ในช่องด้านล่างบล็อกของเราครับ

อย่าลืมติดตามหัวข้อต่อๆไปนะครับ

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
business บิสสิเนส ธุรกิจ ผู้สนับสนุน หน้าที่ (สแลง)เจ๋ง
company คัมพานี่ บริษัท กองร้อย บ. ฝักฝ่าย พวก เหล่า ห้างร้าน การสังคม วงสมาคม การคบค้า หมู่คณะ บริษัทตัวแทน สถานประกอบการ
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
management แมน'นิจเมินทฺ n. การจัดการ, การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, ผู้จัดการ, คณะผู้จัดการ, คณะผู้บริหาร Synonym: government
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
myself มายเซลฟ์ ตัวของฉัน
own โอน adj., n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง, เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด, ทนอยู่) vi., vt. มี, ยอมรับ, รับว่าเป็นของ, คล้อยตาม, เชื่อฟัง.
run รัน วิ่ง เข้าแข่ง รีบ ขับ แล่น เดินเครื่อง ดำเนินการ ปฏิบัติการ (เวลา)ผ่านไป เป็นจำนวน เป็นดังต่อไปนี้ เป็นหนี้มีอายุ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เคลื่อนไปตาม วิ่งไปตาม กระทำ การวิ่ง ระยะทางที่ไป เส้นทาง ทางน้ำไหล เที่ยวเรือ เที่ยวรถ ความต่อเนื่อง ก้าวหน้า ทิศทาง ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC)ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
see ซี เห็น เข้าใจ
ten เทน ADJ. เป็นจำนวนสิบ syn:(decuple)(tenfold)(tenth) N. จำนวนสิบ N. กลุ่มของคนหรือสิ่งของที่มีจำนวนสิบ
time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั้ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
title ไทเทิ่ล ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตำแหน่งชนะเลิศ กรรมสิทธิ์ ทำให้มีชื่อเสียง
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
top ทอพ n. ส่วนบน, ยอด, บน, มุมบน, ข้างบน, ด้านบน, หลังคา, ฝา, ประทุน, หัว, ส่วนแรกสุด adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ, เพิ่ม, ติดตาม, ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ, มีชัยชนะ
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
where แวร์ adv., conj., pron. ที่ไหน, ตรงไหน, จุดไหน, ไปที่นั้น, อยู่ที่นั้น, ณ ที่นั้น, จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง, สถานที่เกิดเหตุที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
year เยียร์ n. ปี, อายุ, ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
yourself ยัวร์เซล์ฟ n. คุณเอง, ท่านเอง, ตนเอง, ตัวเอง pl. yourselves

    1 comments:

    1. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2559 00:24

      ขอบคุณมากครับสำหรับแนวถาม-ตอบดีๆอย่างนี้ ช่วยให้คนตกงาน หางาน เปลี่ยนงานได้ความมั่นใจไปสามตระกร้าสี่กระบุงโกยว่ายังงั้นเลยครับ

      ตอบลบ