15. Can You Tell About Your Weaknesses Please? : คุณมีข้อบกพร่อง(จุดด้อย)อะไรบ้าง

อา...จะว่าไปว่าไม่พรือ ไม่พรือก็คงไม่ใช่ หลายคนไม่รู้จะตอบยังไงเมื่อโดนลูกคำถามนี้เข้าให้ "Can You Tell About Your Weaknesses Please? = คุณมีข้อด้อยอะไรบ้าง"...ความเขลาคือการขาดการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเอง บางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินบางคนพูดว่า "คนไม่รู้ย่อมไม่ผิด" กันมาบ้างใช่ไหมครับ

แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้หรือไม่ว่า การที่เราไม่ประสีประสาในการสัมภาษณ์งานถือว่าเราผิดครับ ผิดพลาดอย่างมหันต์เลยล่ะครับ

ถามว่าทำไม?

คำตอบง่ายๆแบบเด็กอมมือยังตอบได้ก็คือ

ถ้าเราตอบคำถามส่งเดชที่ปราศจากหลักการหรืออยู่บนพื้นฐานของคนที่มีภูมิความรู้ โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานที่เราไปสมัครไว้นั้นด้วยแล้วล่ะก็

จะไม่มีเก้าอี้ไว้รอให้ผู้อ่อนแอ ผู้ขาดประสบการณ์ให้ได้นั่งอย่างแน่นอน

แล้วเราจะทำอย่างไร เราถึงจะได้งาน มีเงินเดือนสูงๆมาจุนเจือ(support)ครอบครัว เลี้ยงดูตัวเองให้สมกับความลำบากยากเข็ญร่ำเรียนมาจนจบตามเป้าหมาย

คำตอบมีอยู่ในบล็อกนี้ทั้งหมดแล้วครับ เพียงแต่ต้องอ่านและฝึกด้วยตัวเราเองเพิ่มเติมครับ

ประโยคคำถามที่ 15
"Can you tell me about your weaknesses please?
แคน ยู เทลล์ มี อะเบาทฺ' ยัวร์ วีค'นิส'ส พลีซ
คุณมีข้อบกพร่อง(จุดด้อย)อะไรบ้าง"
ถ้าเจอคำถามแบบนี้ ถามหาลักษณะด้อยของเรา การตอบอย่างมีเทคนิคก็คือเราจะไม่เอาเรื่องด้อยๆในตัวเรามาแฉมาประจานให้ตกงานซะเปล่าๆครับ

เราต้องดึงเอายีนเด่น(Dominant)ของเราออกมาตอบแทนครับ ลองดูประโยคด้านล่างนี้และนำไปใช้เป็นสูตรสำเร็จได้เลยครับ
I think, I'm one of those people-
ไอ ธิงคฺ ไอ'ม วัน ออฟ โธซ ปีเปิล
ฉัน/ผมคิดว่าฉัน/ผมเป็นคนประเภท

who can't quit until I've got succeeded the job.
ฮู ค้านท์ ควิท อันทิล ไอ'ว กอท ซัคซีด'ดฺ เดอะ จอบ
งานไม่เสร็จไม่เลิก
ตอบเป็นแนวบ้างาน งานไม่เสร็จ ไม่สำเร็จลุล่วงเป็นไม่เลิกลา ว่ากันไป อ่ะฮะ อ่ะฮ่า...

แต่ถึงอย่างไร รับรองว่าโดนใจกรรมการชัวร์ๆไม่มีมั่วนิ่มครับ ไม่ว่าฝรั่งหรือว่าพี่ไทยที่สัมภาษณ์ต้องร้องว่า ไม่พรื้อ..ไม่พรือ..อั๊ยยะ! หรอยจังหู ดีจริ๋งเห้ พวกเราซามอยากได้คนแบบนี้มาช่วยทำงานอยู่แล้ว ไซร์ว่าไม่จริง

หรือคุณๆว่าไงกันครับ

ขอให้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกท่านนะครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
about อะเบาทฺ' adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว Synonym: regarding, concerning, around
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
can't ค้านท์ ไม่สามารถ (Can + not)
got กอท {get, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
I've ไอ'ว ย่อมาจาก I have = ฉันมี ฉันได้
job จอบ {jobbed, jobbing, jobs} n. งาน, ชิ้นงาน, งานจ้าง, งานเหมา,งานปลีกย่อย, ภาระหน้าที่, ตำแหน่งงาน, เรื่องราว, ขบวนการทำงาน, รถยนต์(แสลง) adj. เกี่ยวกับ, งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง, ซื้อขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น, เฝ้าสังเกต)vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ , ทำงานเป็นงานๆ
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
one วัน adj., n. หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว, แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง
people ปีเปิล n.คน คนในปกครอง สมาชิกในครอบครัว อาศัย
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
quit ควิท vt., vi., n. (การ)หยุด, ยุติ, เลิก, ละทิ้ง, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง, ลบล้าง, ลาออก, ออกจาก, ชำระหนี้, ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด, เป็นอิสระ Synonym: stop, cease
succeeded ซัคซีด'ดฺ vi. ประสบความสำเร็จ, บรรลุผล, เจริญ, รับช่วง, ตามหลัง, เกิดต่อเนื่อง.vt. เกิดต่อเนื่อง, ตามหลัง. Synonym: . succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv. ###S. achieve, fulfill, follow
tell เทลล์ vt., vi. บอก, แจ้ง, เล่า, พูด, บรรยาย, เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง, แสดงผล. นับคะแนน, ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง, tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) Synonym: . tellable adj. -S...
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
think ธิงคฺ vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก,รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt.คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด Synonym: . thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม), -Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
those โธซ ADJ. เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that) syn:(these){the certain} PRON. เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)
until อันทิล conj., prep. จนกว่า, จนกระทั่ง, จนถึง, เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ, ก่อน
weaknesses วีค'นิส'ส n. ความอ่อนแอ, ความอ่อน, ความไม่แข็งแรง, ความไม่เข้มแข็ง, จุดอ่อน, ความชอบเป็นพิเศษ, สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ Synonym: fragility, frailty, failing, fondness, bent
who ฮู pron. ใคร, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง, ที่, ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น)
you ยู pron.ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

0 comments

แสดงความคิดเห็น